Про Мережу Трансферу Технологій

Трансфер технологій - комплекс дій для регулювання взаємовідносин між наукою і промисловістю, знаннями та досвідом, технологічним процесом і продукцією, що виробляється. Цей механізм інноваційного процесу створює умови, як на законодавчому, так і на організаційному рівні для використання науково-технологічного потенціалу в реальному секторі економіки. Трансфер технологій дозволяє поліпшити  позиції і структуру присутності країн на міжнародних ринках, використовуючи не адміністративний вплив на структуру виробництва товарів і послуг національної економіки, а ринковий підхід щодо передачі передових наукових розробок у виробництво. На відміну від практики інших країн в Україні трансфер технологій поки ще не знайшов необхідного розвитку.

Але наша країна має значний науково-технічний потенціал і може дуже швидко опанувати механізми комерціалізації результатів наукових досліджень, технологічних розробок і включити інтелектуальний продукт в ринковий оборот, щоб стати гідним учасником міжнародної економіки знань. Необхідною умовою реалізації такої можливості є проведення комплексу заходів щодо створення Національної Інноваційної Системи (НІС). Важливим кроком на шляху розбудови НИС є створення та розвиток Міжрегіональної мережі трансферу технологій». Проєкт створення такої мережі підтримало Міністерство розвитку громад і територій України за ініціативою  Міністерства освіти і науки України. Замовник проекту – УкрІНТЕІ.

Харків з його науковим та промисловим потенціалом має реальну можливість стати лідером у розвитку НІС України, тому саме Харків був обраний для реалізації одного з 2-х пілотних проектів зі створення Регіональної мережі трансферу технологій в рамках вищевказаної ініціативи. Харківська система технологічного трансферу націлена на зміцнення зв’язків між місцевою наукою, освітою і реальним сектором економіки, підвищення конкурентоспроможності технологічного бізнесу, сприяння комерціалізації наукових розробок, що виконуються в харківських науково-дослідних інститутах і університетах з метою трансформації регіональної економіки в сучасну економіку знань і приєднання Харківської області до Європейської мережі інноваційних регіонів. Розробником Харківської мережі трансферу технологій є ТБІ «Харківські технології» на базі якого функціонує регіональний центр трансферу знань та технологій.

При створенні мережі передбачається використовувати успішний досвід США, європейських та інших країн, в яких активно працюють національні та регіональні мережі трансферу технологій, що об’єднують самостійні інноваційні центри, офіси трансферу технологій, відділи впроваджень, патентні служби, які працюють в наукових організаціях, вищих навчальних закладах і на технологічних підприємствах. Регіональна мережа технологічного трансферу допоможе не тільки коректно і зрозуміло  представити інформацію про інновацію на електронній платформі, а й сприятиме розробникам на всіх етапах трансферу технологій – при пошуку партнерів та замовників, створення бізнес-моделі, підготовці бізнес-плану, проведенні маркетингових досліджень, управлінні інтелектуальною власністю, оформленні ліцензійних угод і т.д. А технологічним підприємствам-замовникам допоможе знайти відповідні їхнім запитам наукові ідеї, розробки і сучасні технології, необхідні для випуску конкурентоспроможної продукції.

До того ж, учасники мережі зможуть підвищити свої знання в сфері трансферу технологій, комерціалізації наукових досліджень, залучення інвестиційних та грантових коштів, отримати необхідні консультації провідних експертів в сфері інноваційної діяльності.

Харківський офіс трансферу технологій може надавати наступні послуги за замовленням:

  • пошук технологій, фахівців, партнерів та інвесторів в країні та і за кордоном, 
  • допомога в розробці інноваційних та інвестиційних проектів,
  • Розміщення інформації про проекти у вигляді науково-технологічних пропозицій / запитів, бізнес-пропозицій / запитів на порталі ХМТТ,
  • розробка бізнес-планів,
  • проведення маркетингових досліджень,
  • надання допомоги в підготовці контрактів і створення спільних підприємств,
  • організація і проведення семінарів та тренінгів з підвищення кваліфікації в галузі інноваційної діяльності для персоналу науково-дослідних організацій, вищих навчальних закладів, малих і середніх підприємств,
  • консультаційні послуги з питань інтелектуальної власності,
  • організація участі членів мережі у виставках, конференціях, семінарах та ін. заходах в області інноваційної діяльності,
  • експертні послуги.

 

 

Пошук можливих партнерів в базах технологічних профілів:

 

 

Форми реєстрації:

 

Останні надходження

NewProject