Регламент роботи Харківської регіональної мережі трансферу технологій

Головні цілі мережі - відбір та просування наукових та інноваційних розробок, що мають перспективу комерціалізації, сприяння їх передачі (трансферу технологій) від наукового сектору до компаній реального сектору економіки, пошук інвесторів і партнерів для здійснення кооперації щодо впровадженні сучасних наукомістких технологій у виробництво.

Методологія роботи мережі - сумісність та кооперація з міжнародними та вітчизняними мережами трансферу технологій і підтримки інновацій для забезпечення сталого інформаційного обміну.

Послуги мережі - допомога розробникам (науковим і технологічним організаціям) і представникам реального сектора економіки в розміщенні інформації (профілів – технологічних пропозицій і запитів) на електронній платформі, супровід процесу передачі технологій на всіх його етапах, підготовці бізнес-планів інноваційних проектів та стартап проектів, проведенні маркетингових досліджень; послуги із захисту інтелектуальної власності, сприяння в пошуку партнерів, оформленні угод про передачу технологій і тощо.

Управління та координація роботи мережі.
Керує мережею і координує її роботу Регіональний центр трансферу технологій та знань (ТБІ «Харківські Технології), який забезпечує:

 • методологічну підтримку, навчання і консультування учасників мережі;
 • взаємодію членів мережі на основі договірних відносин;
 • маркетинг, просування і розвиток мережі;
 • технічну та інформаційну підтримку електронної платформи, управління базою даних мережі;
 • розвиток співпраці з вітчизняними і міжнародними інноваційними мережами.

Учасники мережі:

 • регіональні координатори - підприємства інноваційної інфраструктури та інші організації, що надають послуги, пов'язані з трансфером технологій і комерціалізацією результатів наукової діяльності, які збирають, аналізують пропозиції і проводять відбір перспективних науково-інноваційних розробок, проводять технологічний аудит і заповнюють стандартизовані профілі (технологічні пропозиції) для занесення на електронну платформу регіональної мережі, розміщують інформацію про технології ,які потрібні бізнесу (запити), формуючи таким чином базу даних мережі, за достовірність і утримання яких несуть повну відповідальність.
 • партнери мережі – організації та структурні підрозділи з підтримки інноваційної діяльності (інноваційні центри, центри, офіси та департаменти трансферу технологій та інші підприємства, що володіють інформацією про нові вітчизняні розробки і зацікавлені в їх просуванні / маркетингу за допомогою регіональної мережі трансферу технологій.
 • клієнти мережі - науково-дослідні інститути, вузи, підприємства різних форм власності, стартапери, приватні особи, зацікавлені у продажу або придбанні наукових розробок і технологій.

Інформаційна база даних мережі - інформація про наукові розробки та технології, а також про пошуки інновацій з боку бізнесу (технологічні профілі):

 • технологічні запити;
 • технологічні пропозиції;
 • бізнес-запити;
 • бізнес-пропозиції;
 • старт-ап проекти.

Умови і час зберігання технологічних профілів на електронній платформі визначаються на договірній основі між регіональними координаторами і клієнтами мережі.

Формат подання інформації - стандартний, сумісний з європейськими та українськими інноваційними мережами.

Достовірність і якість інформації гарантується регіональним координатором, який надав та розмістив інформацію на електронній платформі мережі. Розміщення профілів відбувається за результатами технологічного аудиту, проведеного координатором за методикою, наданою регіональним центром трансферу технологій, та за його погодженням.

Відповідальність за збереження державної і військової таємниці, нерозповсюдження технологій подвійного призначення і технологій, що завдають шкоди здоров'ю людини, несе розробник - клієнт мережі, який направив технологічну пропозицію або запит (чи дав згоду) на розміщення технологічного профілю на платформі мережі.

Діяльність учасників мережі.
Регіональні координатори підтримують і оновлюють частину інформаційної бази, яку саме вони розміщують у мережі, шляхом активного пошуку  технологічних та бізнес інвестиційних пропозицій / запитів. Занесення інформації до електронної платформи здійснюється за результатами перевірки виявлених технологій на їх технологічну спроможність і готовність до трансферу (технологічний аудит) з дотриманням встановленого формату.

Клієнти мережі мають право ознайомлення з відкритою інформацією на електронній платформі про свої профілі через регіональних координаторів мережі або співробітника центру трансферу технологій. Клієнти мережі, по можливості, підтримують розвиток мережі.

Умови діяльності, фінансових взаємовідносин та відповідальності між регіональним центром трансферу технологій і кожним учасником мережі визначаються індивідуально і фіксуються у відповідному Договорі.

Доступ до інформації
Описи технологічних профілів, що розміщуються у базі даних електронної платформи, доступні усім бажаючим. Контактною інформацією про клієнтів мережі володіє регіональний центр трансферу технологій, що погодив розміщення відповідних профілів.

Кожен член мережі має право вирішувати, кому і на яких умовах центр має право надавати контакт клієнтів мережі (авторів розробок та запитів).

Останні надходження

NewProject