Що таке трансфер технологій?

Трансфер технологій - це передача знань, отриманих у результаті виконання науково-дослідних робіт, і перетворення їх в інноваційний проект (технологію) за активної участі як джерела наукових знань (технології або винаходу), реципієнта/користувача, і кінцевого споживача продукту, виробленого за допомогою згаданої інновації. При цьому трансфер технологій передбачає активну участь, як мінімум, двох найважливіших суб’єктів цього процесу, наявність яких є обов’язковою умовою його існування – джерела і реципієнта технології.

 

Останні надходження

NewProject