Пропозиції Європейських грантових програм для посилення міжнародної наукової мобільності молодих учених

Опубліковано: 2021-09-22

1. Програма "Дії Марії Склодовської-Кюрі"

(https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/)
Складовою Програми "Горизонт Європа" є "Дії Марії Склодовської-Кюрі" (Marie Sklodowska-Curie Actions), зокрема – "Обмін науковим та інноваційним персоналом програми".
Мета конкурсів цього напряму – підтримка мобільності персоналу установ у межах здійснення спільної науково-дослідної або інноваційної діяльності, а також підтримка співробітництва освітніх (академічних) і неакадемічних установ країн світу.
Цільова аудиторія – науковий та інноваційний персонал установ (від аспірантів до досвідчених науковців); адміністративно-управлінський та технічний персонал.
Галузь досліджень: довільна (крім галузей, зазначених в угоді з Євроатомом).
Програма надає дослідникам різноманітні можливості для навчання та кар'єрного росту, відвідування тренінгів, пропонує індивідуальні гранти та ін.

2. Програми ЄС, які забезпечують синергію з новою Програмою Європейського Союзу "Горизонт Європа"

Еrasmus+
Програма підтримує мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Partner Countries) Програми Еrasmus+.
Архітектура Програми складається з ключових напрямів: КА1: Академічна мобільність; КА2: Проєкти співпраці задля розвитку інновацій та обміну кращими практиками; КА3: Підтримка реформ.
Можливості в рамках напряму КА1 – Академічна мобільність – відкриті і для студентів, випускників, викладачів та співробітників університетів.
Програма мобільності може бути короткостроковою (міжнародна кредитна мобільність) та довгостроковою (навчання/викладання за спільними магістерськими програмами Erasmus Mundus Joint Master Degrees). Короткострокові програми обміну для бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів: на навчання (на період 3 – 12 міс.) та на практику (2-12 міс.).
Розмір стипендій: студенти програм обміну отримують грант (покриття витрат на проживання, проїзд,  страхування, візу тощо) в розмірі 800-900 євро на місяць.

DIGITAL EUROPE
Це програма Європейського Союзу (діє з 1 січня 2021 року), орієнтована на створення стратегічного цифрового потенціалу ЄС та сприяння широкому впровадженню цифрових технологій.
Програма сприятиме збільшенню інвестицій у суперкомп'ютери, штучний інтелект, кібербезпеку, передові цифрові навички та забезпечення широкого використання цифрових технологій в економіці та суспільстві.

SPACE PROGRAMME
Програма дасть можливість європейському космічному дослідницькому співтовариству розробити інноваційні космічні технології та оперативні концепції "від ідеї до демонстрації в космосі" та використовувати космічні дані для наукових, громадських або комерційних цілей, посилити позиції Європи як привабливого партнера в галузі космічної науки та розвідки.

INNOVATION FUND
Одна з найбільших у світі програм фінансування у сфері інноваційних низьковуглецевих технологій та процесів в енергоємних галузях, використання вуглецю, експлуатації та зберігання вуглецю, інноваційної генерації відновлюваної енергії, зберігання енергії.
Фонд також відкритий для малих проєктів із загальними капітальними витратами під 7,5 млн євро, які можуть скористатися спрощеними процедурами подання заявок та відбору.

ERDF – Європейський фонд регіонального розвитку
Зосереджує свої інвестиції на декількох ключових пріоритетних сферах. Це відомо як "тематична концентрація": інновації та дослідження; диджиталізація; підтримка малих та середніх підприємств (МСП); економіка з низьким рівнем викидів вуглецю.

LIFE
Це інструмент фінансування ЄС для досліджень навколишнього середовища та клімату.

ESF+
Буде головним фінансовим інструментом зміцнення соціального виміру Європи на 2021–2027 роки,  здійснюватиме заходи з підтримки працевлаштування молоді та її активізації.

Крім того, ЄС забезпечує низку програм, синергетичних із Програмою "Горизонт Європа" (такі, наприклад, як: 

3. Програми підтримки міжнародної наукової мобільності молодих учених європейських та інших країн

Вишеградський фонд (http://my.visegradfund.org/Account/Login) – міжнародна донорська організація, що була заснована у 2000 році урядами країн Вишеградської групи (V4): Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини для сприяння співпраці між країнами V4, а також між регіоном країн V4 та країнами Західних Балкан та Східного партнерства, до якого належить і Україна. Завдяки Фонду близько 50 українських студентів і молодих учених щорічно отримують можливість навчання в магістратурі, аспірантурі та/або виконання дослідницьких проєктів у більш ніж 190 університетах країн Вишеградської четвірки.
Період навчання або тривалість підтримки становлять 1-4 семестри для денної форми навчання магістрів, 1-2 семестри для денної форми навчання та/або дослідження post-магістрів.
Стипендія становить 2500 євро на семестр плюс 1500 євро на семестр виплачується приймаючій установі.

JSPS – Japan Society for the Promotion of Science – Японське товариство сприяння науці (https://www.jsps.go.jp/english/).
Її метою є сприяння просуванню науки в усіх галузях природничих, соціальних і гуманітарних наук. А основними функціями – підтримка молодих дослідників, сприяння міжнародному науковому співробітництву, надання грантів на наукові дослідження.
"JSPS International Fellowships for Research in Japan" має спеціальну програму "Postdoctoral Fellowships for Research in Japan" для молодих дослідників.

Періодично Посольства європейських країн в Україні оголошують пропозиції індивідуальних грантових програм.

Конкурси від Посольства Франції в Україні на стажування у Франції для молодих українських науковців  на 2021-2022 роки https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses:

З описом конкурсів можна ознайомитись на сайті Французького інституту в Україні

4. Пропозиції індивідуальних грантових програм формування лідерських якостей молоді

National Endowment for Democracy (https://www.ned.org/)
приватний некомерційний фонд, присвячений зміцненню демократичних інституцій в усьому світі, 

Фонд Мотта (https://www.mott.org/)
цивільне суспільство, адвокація та пропаганда, дослідження та інновації, освіта, молодіжне підприємництво, зміцнення екологічного співтовариства, інформування обґрунтованої публічної політики, забезпечення інфраструктури та енергії для сталого майбутнього, сприяння сталому регіональному розвитку та інтеграції, збагачення життя через мистецтво та культуру, 

Фонд імені Фрідріха Еберта (http://www.fes.kiev.ua/n/cms/https://www.fes.de/)
найстаріший політичний фонд Німеччини з багатими соціал-демократичними традиціями: зниження ступеня соціальної нерівності, стала економічна політика, зміцнення демократичної правової держави, принцип кооперативної безпеки в Європі, 

Фонд Конрада Аденауера (https://www.kas.de/uk/web/ukrainehttps://www.kas.de/)
підтримує особливо талановитих молодих людей, 

Цільовий фонд Фінляндії та України (https://www.nefco.org/fund-mobilisation/funds-managed-by-nefco/finland-…)
грантове фінансування з метою сприяння співпраці в галузі енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів джерел енергії, 

Стипендії ім. Лейна Кіркланда (http://www.kirkland.edu.pl/)
підтримує індивідуальний розвиток молодих цілеспрямованих громадян Східної Європи, 

Стипендії Chevening (https://www.chevening.org/)
глобальна стипендіальна програма британського уряду, спрямована на розвиток майбутніх лідерів і впливових осіб з усіх куточків світу, в т.ч. – і з України, 

International Visitor Leadership Program (https://eca.state.gov/ivlp)
Міжнародна програма лідерства – програма професійного обміну, що фінансується Міністерством США з питань освіти та культури Державного департаменту США, 

Стипендії Міжнародного фонду Мацумае http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en) (має на меті створювати більш глибоке розуміння Японії та міцний світовий мир. 

 

Останні статті

NewArticle

Останні надходження

NewProject